All posts by Thomas Graabæk

About Thomas Graabæk

BIM-hacker med trang til at missionere. Arkitekt med 10 års erfaring med skitsering, visualisering og projektering, altsammen i krydsfeltet mellem arkitektur og digitale værktøjer. Mit fokus er, at sikre det bedst mulige workflow fra første skitse til drift og vedligehold. Hér har BIM en væsentlig rolle...

Ny dansk lokalisering til ARCHICAD 19

ARCHICAD 19 har været frigivet siden sommeren, og du kan downloade din kopi hér >>

Skærmbillede 2015-09-04 kl. 23.12.37

Som noget nyt er installeren universel, så det er føst når man åbner ARCHICAD, at man vælger om man vil køre “Demo” (Save, Copy, Print og Teamwork slået fra), om man vil starte en 30-dages “Trial” (gratis og fuld funktionel), om man vil registrere en studieversion eller om man allerede har en betalt licens.

Selve ARCHICAD har også fået en række nyheder, som f.eks. væsentlig hastighedsforbedring, mere skærmplads til at tegne, ordenlig’ syge Guidelines, Pointcloud-import, mere IFC og visning af mere data i BIMx. Dertil kommer integrationen til Rhino…

ARCHICAD 19 med integration til Rhino

Nå, men vanen tro, leverer BIM Equity en dansk lokalisering, som i år ikke indeholder så store ændringer i forhold til sidste år. Der er stadig et lille dansk objekt-bibliotek, et penset som understøtter at en stram grafisk kontrol med Continue reading Ny dansk lokalisering til ARCHICAD 19

BIM Equity fokuserer på VDC for entreprenørerne…

BIM er i stadig vækst i hele verden, med arkitekterne i front, og med entreprenørerne lige bagefter. Det er jo entreprenørene, som har den største gevinst – næst efter driftsherrerne – i forbindelse med et koordineret og kvalitetssikret projektmateriale, der eliminerer de fleste fejl på byggepladsen og giver præcise mængder til kalkulation og planlægning. – Det sparer entreprenørerne for ca. 10% af byggeprisen!

Det er den virtuelle prototype, der skaber værdien for entreprenørerne, hvilket er årsagen til, at man i dette segment bruger betegnelsen VDC (Virtual Design and Construction) frem for BIM. Modsat er det også entreprenørrne, som kan få skægget alvorligt i postkassen, hvis de ikke har helt styr på hvad de skriver under på i IKT-aftalerne. Det betyder, at branchen står over for en stor mulig gevinst og en ligeså stor risiko, når entreprenørerne skal benytte BIM-projektet til deres beregninger og kvalitetssikring.

Generelt er de store entreprenører ved at komme godt med på BIM/VDC-vognen, på trods af, at faget er præget af medarbejdere med stor byggeerfaring og høje tekniske kompetencer, men desværre også en mindre IT-parathed end man f.eks. finder hos arkitekterne. Modsat er glæden for entrepenørerne overvældende, ved et simpelt værktøj, som man kan tage med på byggepladsen på sin iPad. – Man skal finde de rigtige løsninger, der passer til udfordringerne.

BIMeqt JMB

For bedst muligt at kunne rådgive enteprenørerne om IKT og VDC, er Jeppe Mosen Bjerg startet hos BIM Equity, og er ansvarlig for vores aktiviteter for entreprenører og “design/built”-virksomheder, som f.eks. typehus-producenter.

Jeppe er uddannet bygningskonstruktør i 2000 og har arbejdet i 4 år som konstruktør hos Henning Larsen Architects, hvor han sad med kalkulation, kvalitetssikring og tilsyn på byggepladsen, før han kom til NCC. Hos NCC har Jeppe arbejdet som Continue reading BIM Equity fokuserer på VDC for entreprenørerne…

Reclaim Creativity…

Hvad er BIM? Da jeg først hørte om det, var det under titlen “3D-prodjektering”. Nogle kalder det VDC (Virtual Design & Construction) mens andre diskuterer, om det betyder Building Information Modelling eller Building Information Management (er det modellen eller styring af data, der er pointen?). Jeg har hørt beskrivelse, at det er når al viden er i én Revit-fil, mens andre mener at det er når 2D-tegninger, 3D-model, parametri, data flyder mellem programmer som Rhino, ARHICAD og Excel.

Skærmbillede 2015-08-23 kl. 17.08.57

Jeg tror slev, jeg hælder til, at BIM er rygraden i et byggeprojekt, som skabes via de programmer, som giver mest værdi for brugerne og projektet. Det vigtige for mig er, at man undgår begrænsninger men kan arbejde så frit som muligt, med færrest mulige begrænsninger. – Og det er uanset fag-gruppe, projekt-fase, om man arbejder i desktop-programmer, på en iPad eller i web-interfaces fra forskellige computere…

Det burde måske være en selvfølge, men mange kreative mennesker mener ikke de kan bruge BIM til skitsering, formgivning, idéudvikling og grafisk opsætning, men kun til projektering, ofte med hjælp fra konstruktører som BIM-operatører. – Jeg er ikke enig! De gør det bare forkert!

Derfor har BIM Equity lavet den første video i en serie om, at BIM Continue reading Reclaim Creativity…

OpenBIM Seminar 2015: Aarhus & København

Forår og sommer byder ofte på masse af software-opdateringer og nyheder. Derfor holder BIM Equity i år et stort seminar med temaet OpenBIM – en hel dag i både Aarhus og København.

banner-open_bim

De to dage vil vi vise, hvordan vi ser det bedst mulige workflow fra arkitektens skitser og projektering, over opmåling og registrering, koordinering og kvalitetssikring til facility management, alt sammen med åbne fil-formater –  f.eks. IFC – som den røde tråd i samarbejdet mellem kolleger og projekt-teams, på tværs af software platforme og faggrænser. BIM Equity viser eksempler fra de projekter og virksomheder vi arbejder sammen med.

ARCHICAD 19 med integration til Rhino
ARCHICAD 19 med integration til Rhino

BIM Equity vil vise nyhederne i ARCHICAD 19, som har fået et ordentligt skub frem med ny brugerflade og markant hastighedsforbedring – den i forvejen hurtigste BIM-platform er blevet endnu hurtigere! Der er også lanceret integration til Rhino og nyt om beta-versionen af integrationen til Grasshopper, så workflowet mellem ARCHICAD, Rhino og Grasshopper bliver helt flydende. Vi får besøg af SIGMA Estimates, som har hjulpet os med at få den danske lokalisering til ARCHICAD til automatisk at spille sammen med SIGMA, ligesom lokaliseringen i forvejen understøtter BIPS’ lag, pensets, tegnings-standarder, linietyper og CCS-klassifikation. 3Dbyggeri kommer og fremviser deres Glasshouse-webplatform, til at lave beskrivelser, som er koblet til BIM-projektet, der i øjeblikket kører som beta-version hos BIG.

SIGMA er BIM-baseret kalkulation
SIGMA er BIM-baseret kalkulation

Solibri Model Checker har fået en række nyheder, men det mest spændende i vores øjne er koblingen til BIMcollab, som er en web-platform for deling og administration af fejlrapporter, integreret med add-ons til Revit, ARCHICAD og mange andre BIM-programmer. – Det er værdiskabelse for byggeriet på højt plan! I forbindelse med kvalitetssikring og brugerinddragelse, vil vi også vise vores OpenBIM Studio – en 3D-biograf, hvor man kan gå gennem BIM-projektet i fuld skala…

Visualisering med Cinema 4D
Visualisering med Cinema 4D

Et undertema på OpenBIM Seminar er visualisering, hvor BIM Equity viser nyhederne i Artlantis 6 og den helt nye “real-time render” TwinMotion Continue reading OpenBIM Seminar 2015: Aarhus & København

BIM Server Backup…

BIM handler jo om samarbejde og om at dele viden mellem medarbejdere og parter på et byggeprojekt. BIM samler alle informationer ét sted og for at flere kan tilgå og redigere 3D-model, tegninger og andre informationer samtidig kræver det et samarbejds-system. GRAPHISOFTs bud på dette hedder – meget kreativt – Teamwork og rygraden i Teamwork er BIM Server eller BIMcloud. BIM Server er en gratis del af ARCHICAD og installeres på virksomhedens server, mens BIMcloud er en lidt mere avanceret løsning, som er optimeret til at blive installeret på store “Hosted Cloud”-løninger, f.eks. hos Amazon, Microsft Azure eller Rackspace.

Screen-Shot-2015-07-23-at-15.31.25

Med BIM Server/BIMcloud ligger projekt-data på en fæles server, men kopieres lokalt til ens computer, første gang man arbejder på projektet. Derefter sendes kun ændringer over netværket, hvilket gør det hurtigt at arbejde mange sammen over store fysiske afstande på selv store, komplekse projekter. Men reserverer på forhånd de dele af projektet, man ønsker at redigere, og frigiver objekterne igen, når man er færdig. Dette kan virke lidt omstændigt, men er en enorm fordel for projektes workflow i forhold til at arbejde fil-baseret, hvor en fil kun kan redigeres af én person af gangen og i forhold til f.eks. Revit Server, som hele tiden sender store mængder data over netværket, hvilket i praksis betyder, at man skal have et super-hurtigt netværk, hvor alle der arbejder på projektet, fysisk skal Continue reading BIM Server Backup…

Ny version af OrthoGraph … eller …

Orthograph er et rigtigt BIM-program til iPad, som lader dig tegne/modellere direkte med fingrene på skærmen – måske med en håndholdt lasermåler forbundet trådløst. Model og tegninger kan eksporteres som IFC-filer eller direkte til ARCHICAD eller SketchUp, til videre bearbejdelse. Alternativt kan man færdiggøre tegningssæt i Orthograph på sin tablet – med tegninger og mængdeudtræk – og sende i PDF-format.

IMG_2837

Det er utroligt at se, hvordan ens skæve streger rettes op og følgende skaleres bygningens længder og væg-tykkelser, efterhånden som man tilfører mål. Vinduer og døre tilføjes som ægte BIM-objekter, og delte vægge og døre mellem to rum kobles. Løst og fast inventar placeres – også som BIM-objekter – og tegningerne klargøres med målkæder og tegningshoved. Tagkonstruktioner, terræn og visse andre bygningsdele kan endnu ikke modelleres med Orthograph, men Continue reading Ny version af OrthoGraph … eller …

Værn til ARCHICAD…

ARCHICAD har sjovt nok nogle kategorier af bygningsdele, som ikke indgår i udvalget af værktøjer i programmet. Det er blandt andet værn og lofter.

Railing Vertical Element 02

Men det er der selvfølgelig råd for. BIM Equity tilbyder en samling af 7 forskellige værn, som alle er yderst avancerede, med masser af muligheder og som kan følge lige og krum geometri, samt løbe skråt ved f.eks. ramper og Continue reading Værn til ARCHICAD…