All posts by Thomas Graabæk

About Thomas Graabæk

BIM-hacker med trang til at missionere. Arkitekt med 10 års erfaring med skitsering, visualisering og projektering, altsammen i krydsfeltet mellem arkitektur og digitale værktøjer. Mit fokus er, at sikre det bedst mulige workflow fra første skitse til drift og vedligehold. Hér har BIM en væsentlig rolle...

Ny hjemmeside: Bloggen flytter!

Der er gået lang tid siden sidste indlæg hér på bloggen. Årsagen er, at BIM Equity har fået en helt ny hjemmeside med masser af nyt indhold, hvilket har lagt os alle sammen ned i den sidste tid.

På den nye hjemmeside, kan man bl.a. læse om vores nye produkter, som f.eks. Bluebeam og Sigma, samt vores 3 nye medarbejdere. Du finder hjemmesiden hér >>

Skærmbillede 2016-01-17 kl. 00.09.44

Men én af årsagerne til at vi har lavet hjemmesiden helt om, er at vi gerne ville flytte vores blog Continue reading Ny hjemmeside: Bloggen flytter!

Tak for et forrygende 2015

Julekort 2015

Samarbejde + Vidensdeling = BIM

Hvad er BIM? Kært barn har som bekendt mange navne, og svaret afhænger af, hvem man spørger. For nogle er BIM er et værktøj, andre ser BIM som virtuelle prototyper, mens atter andre ser BIM som en lagerplads for data. Det er der intet forkert i, men hvis man anser BIM som en udvekslingsplatform eller en informationsstruktur, nærmer man sig essensen af, hvad vi forstår ved BIM.

Ingen af byggebranchens aktører kan alene føre et projekt fra A – Z. Derfor er samarbejde, respekt for faglighed og forskellige roller samt vidensdeling afgørende for et vellykket projekt. Vores årsagssammenhæng er ganske enkel: Bedre processer => Bedre Økonomi => Bedre projekter – det sker kun hvis alle aktører, inklusiv brugerne, samarbejder og går efter et fælles mål og taler et fælles sprog.

I løbet af året har vi smidiggjort samarbejde og øget vidensdeling på en lang Continue reading Tak for et forrygende 2015

Cinerender: Visualisering af BIM

En af vores erfarne ARCHICAD-brugere, Anne Marie Halling, er arkitekt og driver sin egen én-mands-tegnestue med omdrejningspunkt fra et kontorfællesskab i Værløse, nord for København.

View_11

Nogle tror, at BIM giver mest mening for store tegnestuer og store projekter, men sandheden er, at en logisk arbejdsproces – hvor 2D-tegninger, 3D-modeller, mængder og anden information hænger sammen – er mindst lige så vigtig for små tegnestuer med private kunder, hvor økonomien er stram på ethvert projekt.

Anne Marie Halling har arbejdet i BIM i mange år, og værktøjet er blevet en grundlæggende del af hendes arbejdsgang. Projekterne strækker sig fra “opfriskning” af trappeopgange og privat køkkener til boligprojekter og mindre erhvervsbyggeri. – Og så er der altid nogle vilde skitseprojekter der bobler, f.eks. et museum for Continue reading Cinerender: Visualisering af BIM

Stor interesse for BIM blandt landskabsarkitekter…

I tirsdags afholdt Danske Landskabsarkitekter og BIM Equity et gå-hjem-møde om “BIM for Landskabsarkitekter”. Årsagen til arrangementet ligger i, at der generelt er en efterspørgsel fra især medrådgivere og bygherrer for at få landskabsarkitekterne “med på vognen” så alle parter kan sammenholde deres modeller for at eliminere fejl i projekterne.

Der omkring 40 deltagere op hos BIM Equity i København, på et gå-hjem møde om fordelene ved BIM for landskabsarkitekter. Eftermiddagen blev skudt i gang af Susanne Renée Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter og faglig leder af Landskab hos JJW Arkitekter.

BIM Land 03

BIM STYRKER LANDSKABSARKITEKTERNE
Resten af aktørerne i byggebranchen har alle – i større eller mindre omfang – taget BIM til sig. For at kunne deltage i projekt-samarbejde og for ikke at komme bagud i den digitale udvikling, er det vigtigt at landskabsarkitekter også anvender BIM som en naturlig del af deres arbejde. – Og så også for at effektivisere arbejdet på landskabstegnestuerne.

Susanne Renée Grunkin mener, at BIM kan være med til styrke landskabsarkitekternes faglighed og konkurrencesituation på en række forskellige områder. På det strategiske niveau kan BIM udvide forretningsgrundlaget og bidrage til at (gen)erobre arbejdsområder som LAR-beregninger, jordberegninger, skygge- og vindanalyser. Derudover er der et uforløst potentiale i at automatisere mængdeberegninger samt indarbejde drift, pleje og vedligehold (D&V eller FM) på et tidligt tidspunkt i processen. Som årets for nyligt afholdte høstdebat om ”Drift som design” viste, ligger der et kæmpe potentiale i netop Continue reading Stor interesse for BIM blandt landskabsarkitekter…

Trapper, renovering og BIM…

En af vores kunder, REFORM arkitekter, har siddet med et BIM-projekt, med en yderst kompleks trappe. Trappen er en del af renoveringen af en bolig, hvor entrerummet ombygget helt, hvor den nye trappe i klassisk stil fortsætter i et værn fra første sal mod det dobbelthøje rum.

om_Klampenborg_L1

Projektet er fase 2 af en gennemgående renovering, hvor fase 1 har været en udvendig optimering af ejendommen i Skovshoved, nord for København. Med omdannelsen af den eksisterende lille ente til en flot “hall”, ændres hele husets disposition som man Continue reading Trapper, renovering og BIM…

ArchiCAD 13 og bindingsværk…

Vi har lige haft en arkitekt, der ville opgradere sin ArchiCAD 13 til ARCHICAD 19, p.g.a. problemer med en ny computer. For at sikre sig, at der ikke ville opstå problemer med projekterne, når man migrerer på tværs af 6 software-versioner, testede vi et enkelt projekt før opgraderingen. Skærmbillede 2015-11-27 kl. 11.24.45

Projektet er et smukt bindingsværkshus med stråtag, der i ArchiCAD 13 er modelleret yderst detaljeret med søjler og bjælker som bindingsværk funderet på Continue reading ArchiCAD 13 og bindingsværk…